Други(EU)
Вид Цена на едро с ДДС Цена на дребно
SMYRNASTRAMIN

(за фъкане)

ширина 45 cm

~5Ct = 16 stitch/10cm

?.00  лв ?.00 лв
UNRAVELLING CANVAS

(за нищене)

ширина 60 cm

~12Ct = 48 stitch/10cm

?.00  лв ?.00 лв