Чиле - 8m      (Madeira-10m)

Цена на едро с ДДС в лв Цена на дребно в лв

Брой цветове

Едноцв. Меланж Метализе
VENUS 0.60 0.80 463 20 -
MADEIRA         1.20 (10 m)         1.50 (10 m) 369 - 6+6+6+20
ANCHOR 0.84 1.05 444 16
0.90
/1.20лв едро/дребно
2.40 лв на едро с ДДС
3.00 лв на дребно
DMC 0.98 1.15 447 18 2.30 лв на едро с ДДС
3.00 лв на дребно
LJUBICA 0.35 0.50 191 15 2.80 лв на едро с ДДС
3.00 лв на дребно
PUPPETS 0.32 272 - -
ROSACE 0.50 0.70 447 35 1.60 лв на едро с ДДС
2.00 лв на дребно
5214 КОНУС
100
GR(408M)
29.00 лв на едро
с ДДС
5628 КОНУС
500
GR(2042)
89.00  на едро с ДДС