Чиле - 8m      (Madeira-10m)

Цена на едро с ДДС в лв Цена на дребно в лв

Брой цветове

Едноцв. Меланж Метализе
VENUS 0.60 0.80 463 20 -
MADEIRA         1.20 (10 m)         1.50 (10 m) 369 - 6+6+6+20
ANCHOR 1.10 1.30 444 16
1.10
/1.20лв едро/дребно
Shop.Sheherezada.com
DMC 1.00 1.20 447 18 Shop.Sheherezada.com 
LJUBICA 0.45 0.60 191 15 2.80 лв на едро с ДДС
3.00 лв на дребно
PUPPETS 0.45 272 - -
ROSACE 0.60 0.80 447 35 2.00 лв на едро с ДДС
2.50 лв на дребно
5214 КОНУС
100
GR(408M)
29.00 лв на едро
с ДДС
5628 КОНУС
500
GR(2042)
90.00  на едро с ДДС