Гергефи с ширина  8 mm
КОД Диаметър mm Едро с ДДС Дребно
0 105 5.60 6.50
1 125 5.90 7.00
3 155 6.00 7.50
4 185 6.40 8.00
6 215 6.90 8.50
8 250 7.80 9.00
10 275 8.40 9.60
11 305 8.70 10.00